skip to Main Content

Privacy Verklaring
Van der Veer Legal

Op alle aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Van der Veer Legal van toepassing, alsmede deze privacy verklaring welke in de algemene voorwaarden van toepassing wordt verklaard op de verstrekte opdracht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacy verklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke.

Van der Veer Legal is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Vughterweg 41 te 5211 CK ’s-Hertogenbosch (telefoon: +31 (0)6-2563 3157 en e-mail: remco@vanderveer.legal).

Op wie is deze privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring is van toepassing op:

 • cliënten of potentiële cliënten van Van der Veer Legal
 • bezoekers van de website van Van der Veer Legal
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Van der Veer Legal
 • alle overige personen die contact opnemen met Van der Veer Legal of van wie Van der Veer Legal persoonsgegevens verwerkt

Welke persoonsgegevens kunnen er worden verwerkt?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • eventuele andere persoonsgegevens die relevant zijn bij de uitvoering van de aan Van der Veer Legal gegeven opdracht(en)

Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van:

 • verstrekking door uzelf of een derde in persoon aan Van der Veer Legal
 • verstrekking via fax, de website(s) of e-mail(s) aan Van der Veer Legal
 • via andere openbare bronnen, waartoe Van der Veer Legal toegang heeft zoals onder andere het Handelsregister, het Kadaster en/of social media.

Waarom verwerkt Van der Veer Legal uw persoonsgegevens?

Van der Veer Legal verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte of nog te verstrekken opdrachten tot het verlenen van juridische diensten. De gegevens dienen om contact met u te onderhouden, de aan Van der Veer Legal verleende opdracht uit te kunnen voeren en de kwaliteit van de ervaren dienstverlening bij u te kunnen toetsen. Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt in het kader van het verzenden van eventuele nieuwsbrieven of het uitvoeren van andere commerciële acties. De grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • de overeenkomst van opdracht
 • wettelijke verplichtingen
 • een gerechtvaardigd belang
 • uw toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken

Hoe lang bewaart Van der Veer Legal uw persoonsgegevens?

Van der Veer Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en op grond van de wet vereist is.

Delen met anderen

Van der Veer Legal verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van der Veer Legal kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Denk daarbij aan dienstverleners die CRM oplossingen bieden of hostingdiensten of andere ICT-dienstverleners die Van der Veer Legal ondersteunen bij haar geautomatiseerde systemen. Van der Veer Legal sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Van der Veer Legal gaat daartoe slechts over indien het in het kader van de aan Van der Veer Legal verstrekte opdracht nodig is uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de EER of daartoe een andere grondslag bestaat op grond van de AVG.

Beveiliging

Van der Veer Legal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt steeds passende maatregelen om misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, met dien verstande dat Van der Veer Legal nog wel zal moeten (kunnen) voldoen aan wettelijke bewaarplichten. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen toekomen. Van der Veer Legal zal zo snel mogelijk na ontvangst, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien u meer informatie wenst of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Veer Legal kunt contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:

VAN DER VEER LEGAL

Vughterweg 41
5211 CK ’s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)6 2563 3157
E-mail: remco@vanderveer.legal

De regelgeving op het gebied van privacy is continu in ontwikkeling. De regelgeving kan wijzigen. In dat geval zal Van der Veer Legal deze privacy verklaring aanpassen. U kunt zich bij iedere vervolgopdracht er dan ook van vergewissen of deze privacy verklaring nog hetzelfde is door onderstaand versienummer.

Versie 1.0, 26 januari 2021

Privacy Verklaring
Van der Veer Legal

Op alle aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Van der Veer Legal van toepassing, alsmede deze privacy verklaring welke in de algemene voorwaarden van toepassing wordt verklaard op de verstrekte opdracht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacy verklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke.

Van der Veer Legal is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Vughterweg 41 te 5211 CK ’s-Hertogenbosch (telefoon: +31 (0)6-2563 3157 en e-mail: remco@vanderveer.legal).

Op wie is deze privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring is van toepassing op:

 • cliënten of potentiële cliënten van Van der Veer Legal
 • bezoekers van de website van Van der Veer Legal
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Van der Veer Legal
 • alle overige personen die contact opnemen met Van der Veer Legal of van wie Van der Veer Legal persoonsgegevens verwerkt

Welke persoonsgegevens kunnen er worden verwerkt?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • eventuele andere persoonsgegevens die relevant zijn bij de uitvoering van de aan Van der Veer Legal gegeven opdracht(en)

Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van:

 • verstrekking door uzelf of een derde in persoon aan Van der Veer Legal
 • verstrekking via fax, de website(s) of e-mail(s) aan Van der Veer Legal
 • via andere openbare bronnen, waartoe Van der Veer Legal toegang heeft zoals onder andere het Handelsregister, het Kadaster en/of social media.

Waarom verwerkt Van der Veer Legal uw persoonsgegevens?

Van der Veer Legal verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte of nog te verstrekken opdrachten tot het verlenen van juridische diensten. De gegevens dienen om contact met u te onderhouden, de aan Van der Veer Legal verleende opdracht uit te kunnen voeren en de kwaliteit van de ervaren dienstverlening bij u te kunnen toetsen. Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt in het kader van het verzenden van eventuele nieuwsbrieven of het uitvoeren van andere commerciële acties. De grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • de overeenkomst van opdracht
 • wettelijke verplichtingen
 • een gerechtvaardigd belang
 • uw toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken

Hoe lang bewaart Van der Veer Legal uw persoonsgegevens?

Van der Veer Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en op grond van de wet vereist is.

Delen met anderen

Van der Veer Legal verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van der Veer Legal kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Denk daarbij aan dienstverleners die CRM oplossingen bieden of hostingdiensten of andere ICT-dienstverleners die Van der Veer Legal ondersteunen bij haar geautomatiseerde systemen. Van der Veer Legal sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Van der Veer Legal gaat daartoe slechts over indien het in het kader van de aan Van der Veer Legal verstrekte opdracht nodig is uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de EER of daartoe een andere grondslag bestaat op grond van de AVG.

Beveiliging

Van der Veer Legal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt steeds passende maatregelen om misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, met dien verstande dat Van der Veer Legal nog wel zal moeten (kunnen) voldoen aan wettelijke bewaarplichten. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen toekomen. Van der Veer Legal zal zo snel mogelijk na ontvangst, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien u meer informatie wenst of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Veer Legal kunt contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:

VAN DER VEER LEGAL

Vughterweg 41
5211 CK ’s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)6 2563 3157
E-mail: remco@vanderveer.legal

De regelgeving op het gebied van privacy is continu in ontwikkeling. De regelgeving kan wijzigen. In dat geval zal Van der Veer Legal deze privacy verklaring aanpassen. U kunt zich bij iedere vervolgopdracht er dan ook van vergewissen of deze privacy verklaring nog hetzelfde is door onderstaand versienummer.

Versie 1.0, 26 januari 2021

Back To Top